Zriaďovateľ

ZHZ/ OTVORENÉ HORIZONTY GALAPROGRAM - 50. ZHZ
15. 06. / sobota
20:00 h
Sála
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
VERNÁ NEVERA
18. 06. / utorok
18:30 h
Sála
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
TEL3GRAM
20. 06. / štvrtok
18:30 h
Štúdio
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
DEŽO HOFFMANN: „Fotil som Beatles“
21. 06. / piatok
18:30 h
Sála
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
VERNÁ NEVERA
26. 06. / streda
18:30 h
Sála
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
ŽENSKÝ ZÁKON
27. 06. / štvrtok
18:30 h
Sála
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
No more posts to show